HOÀNG HẠC LẦU

Hà xứ Thần Tiên kinh kỷ thì
Do lưu Tiên tích thử giang mi?
Kim lai cổ vãng Lư Sinh mộng
Hạc khứ lâu không Thôi Hạo thi.
Hạm ngoại yn ba chung diểu diểu
Nhản trung thảo thụ thượng y y.
Trung tình vô hạn bằng thùy tố
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.

Nguyễn Du

CHÚ THÍCH

KINH : Qua, trải qua
DO : Cn
LƯU : ể lại
GIANG MI : Bờ sng , ven sng
Cu 1+2 : T bấy đến nay, Thần Tin đ đi biệt đến xứ no rồi , chỉ cn vết tch lưu lại ở bn sng nầy.
LƯ SINH MỘNG : Chuyện kể đời Dường c anh chng họ Lư thi hỏng, trn đường về nghỉ trọ trong qun, gặp ạo Sĩ cho mượn ci gối để ngủ .Chng nằm mộng thấy mnh thi đỗ, lm quan đến chức Tể Tướng , hưởng mọi vinh hoa ph qu. Trong khi đ th chủ qun đang nấu một nồi k vng (hong lương) ến khi Lư Sinh tỉnh mộng th nồi k vẫn chưa chn! Giấc mơ nầy cn c tn l giấc Hong Lương, Giấc Nam Kha .
THI HẠO THI : Thơ Thi Hạo đề ở lầu Hong Hạc .
CU 3 : C thể hiểu hai cch .
1/ Xưa qua nay lại, thời gian qua mau thấm thot như l giấc mộg của thư sinh .
2/ Từ xưa đến nay, đời người như giấc mộng ,khi tỉnh mộng rồi tay trắng vẫn trắng tay.
HẠM NGOẠI : Ngoi hin, ngoi cửa sổ
DIỂU DIỂU : Rất nhỏ, rất xa.
YN BA : Khi sng .
NHẢN TRUNG : Trong mắt, trong tầm nhn .
THƯỢNG : Con .
Y Y : Như củ.
CU 3+4 : Từ xưa đến nay, giấc mộng của chng Lư đều như thế .Lu vng, hạc đ bay, chỉ cn bi thơ đề của Thi Hạo m thi.
CU 5+6 :Nhn qua cửa sổ, thấy nơi xứ xa c khi sng phủ trn sng. Nhn chung quanh th thấy cy cỏ cũng như trước,khng c g thay đổi.
TRUNG TNH : Tnh cảm trong lng .
BẰNG : Nương vo,tựa vo.
THY TỐ : Tỏ cng ai?
D : Cũng vậy.
CU 7+8 : Trước cảnh sinh tnh, tnh cảm chan chứa biết tỏ cng ai đy ?
Trong khi đ trăng thanh gi mt cũng chẳng hay biết g!


BÀI DỊCH:


1. Thầy NGUYỄN TAM

LẦU HOÀNG HẠC

Biền biệt thần tiên tự bấy nay
Còn lưu vết tích bến sông này.
Lư Sinh mộng tỉnh, xưa nay thế
Thôi Hạo thơ còn, hạc đã bay.
Ngoài cửa sông xa hơi khói phủ
Chung quanh cảnh cũ cỏ cây bày.
Sự lòng biết tỏ cùng ai nhỉ ?
Gió mát trăng thanh đã chẳng hay !

2. NGUYỄN MÃO:

Thánh thần biệt tích đã bao lâu
Sao tại sông này còn dấu Tiên?
Thấm thoát xưa nay Sinh vẫn mộng
Hạc xa lầu vắng với Thôi thơ
Ngoài hiên khói sóng cũng xa thẳm
Trước mắt cỏ cây vẫn giống xưa
Vơi hết nỗi lòng ai biết tỏ
Dạ còn chẳng thiết gió cùng trăng

3. NGUYỄN THỊ ÁNH NGA:

Thần tiên mất hút đã lâu rồi
Bến sông dấu vết vẫn còn thôi
Xưa nay cõi mộng Lư Sinh vẫn
Thơ Thôi còn đấy hạc xa xôi
Thăm thẳm ngoài sông đầy sương khói
Nhìn quanh cây cỏ chẳng đổi thay
Tơ lòng này biết cùng ai nói
Trăng thanh gió mát cũng chẳng hay

4. Thầy VŨ ÔN ĐÌNH:

Thần tiên đi mất ngàn xưa !
Còn lưu dấu vết bên bờ sông đây
Cuộc đời như giấc mộng dài,
Hạc đi, lầu vắng, thơ Ai lưu truyền
Xa xa khói sóng triền miên,
Chung quanh cây cỏ im lìm sớm trưa
Cùng ai tâm sự cho vừa ?
Trăng trong gió mát từ xưa vô tình !NGUYỄN TAM:
Cm ơn Anh nh đ đng gp một bi thơ dịch Lục Bt rất hay.
Trong tiếng Việt ta,chữ AI được dng kh linh hoạt :
- AI công hầu, AI khanh tướng.
Chốn trần AI, AI dễ biết AI.
- Hỏi rằng lòng đã nhớ AI ?
Thì lòng nhẹ đáp: còn AI nữa mình !
Chữ AI trong cu 4 chắc mỗi người đều hiểu l AI, mặc dầu Anh nh khng ni đ l AI?

NGUYỄN MÃO:
Người ta ni tiếng Hn nhất tự lục ngh, tiếng Việt trong tay thầy nh lại phong ph đến cả mười lần chữ Nho...đệ tử ny khng bao giờ c thể hiểu hết của Thầy ni? Nếu thầy hỏi :
- Ny...c biết "ai" thương nhớ ai khng th đệ tử cũng đnh ớ thi.....hhhhe thầy m thương nhớ ai th chỉ c trời mới biết nổi.....

VŨ ÔN ĐÌNH:
ại Sư Huynh Lệnh Hồ & ng Phương Mo ơi! "Chữ dng "của một "thm Nho "như Mo cn b-ẩn v su-sắc hơn ti nhiều m. Tuy nhin khi Ai m thương Ai th ngoi Trời cn Ai cũng phải biết chứ ?