HỒNG HOANG

LƯU LUYẾN

Người đi câu chuyện thêm buồn
Tôi còn đây giữa hình vuông căn phòng
Ngôn từ nào vẫn trống không
Chừng như cách núi ngăn sông giữa đời

Con tàu đâu đã ngàn khơi
Mà trao câu hẹn mà mời rượu cay
Thì thôi uống cạn ly nầy
Ta chờ dịp khác rót đầy ly vơi