SÁNG TÁC : TẬP THỂ

MÙA ĐÔNG CỦA MÃO

( Thầy Ba & Thầy Đình đề tựa )

Buổi sáng giữa đông tuyết phủ băng ( Nguyễn Mão)
Mão huynh vẫn thích chạy lăng xăng (Bích Lan )
Mão huynh còn thích xem tiên tắm (Kim Duyên )
Đêm về mơ mộng nói lăng nhăng
Tình si một khối tương tư mãi
Tiên hỡi ,lòng nàng có biết chăng ( Bích Liên )
Có thầm nghĩ đến sư huynh Mão
Thơ thẩn ôm đàn mộng dưới trăng (Lệ Thu)
Tích tình tang tích tình tang tang
Cung bổng cung trầm líu xự xang
Bồng lai thấp thoáng chiều lai vãng
Tiên cảnh mơ màng đêm xốn xang (Phạm Vĩnh)
giấc ngủ chập chờn , tim thổn thức
Sao chẳng cùng ta dệt mộng vàng ? (Thục Oanh )
Hò xang xê cống líu xừ xang
Gặp cảnh trớ trêu lòng nát tan
Nếu biết yêu tiên là ảo mộng
Thì đừng vương vấn giấc mơ hoang ( Ánh Nga )

Mão Đại đệ tử Hán phiên,

Mão Đông

(Ba Sư bảo tu)

Thê húc trọng đông tuyết đảo băng
Đại huynh nhưng ái đằng loan oanh
Tha do ưu huệ khán...Tiên dục
Bán dạ mộng trung độc thoại trầm
Diễm ý si tình trung nhất niệm
Tiên yêu há triệt thử châu tâm
Hà nhân đê tứ lai a đại
Nguyệt hạ hôn lâu cầm mộng nhân
Tang tích tình tang âm vọng hưởng
Cung huyền uyển chuyển xuất tùy tâm
Bồng lai khoản khoản tự huy thích
Tiên cảnh dao dao mộng lý tầm
Tàn canh bất mị tâm bi thống
Huề thủ đồng tình nhập mộng trung
Âm huyền đột chuyển ai thương khúc
Nghịch cảnh cầm nhân tố đoạn trường
Nhược kiến Tiên nương giai mộng ảo
Tâm trung hà bão mộng tình hoang

Sư Đồ THTĐ đồng tác hoàn đệ nhị Đông thi
Trọng nhật Đông chí 2006