PHẠM VĂN VĨNH

Nhậu heo quayRượu Đế thơm ngon hớp một lèo
lâng lâng xơi một miếng da heo
dòn dòn béo béo đưa mùi mỡ
dính dính ngây ngây đượm chất keo
ngũ vị đưa hương vào cổ họng
ba chai đẩy vị đến lòng phèo
đầu chầu một dĩa đầy ăm ắp
cuối cuộc trơ xương cục quẻo queo .

LƯƠNG THỊ MINH

Nhậu heo quayRượu đế đưa cay hớp một lèo
lâng lâng nhấm nháp miếng da heo
bùi bùi ngầy ngậy thơm mùi mỡ
dinh dính dây dưa tủa chất keo
thấm giọng thơm tho dồn cổ họng
ba chai say xỉn đến lộn phèo
đầu chầu chén bát đầy ăm ắp
cuối cuộc đầy xuồng cục quẻo queo