Hương-Nam

SIÊU CẢM

Tôi đã nghe
Những âm-thanh nhỏ vọng lên từ lòng đất
Như tiếng chuyển mình
   của dung-nham quặng sâu

Như điểm sương rơi trên mặt lá sầu
Như tiếng côn-trùng rung động trong đêm...
Phải! Tôi đã nghe thật lâu
Những âm-thanh bé như sợi tóc
Trong yên-lặng biển sâu,
   trong mênh-mông bóng tối,
   trong lòng đất âm-u
   hay vũ-trụ mịt-mùng!...

Có gì nhẹ chạm lướt nhau, rồi cùng rời xa?...
Phải chăng đó là các vi sóng cao,
Hay những tư-tưởng dâng trào,
Vời vợi và trong veo...
Hoặc cảm-thức đổi trao,
Tinh khôi và sáng rực...

Của thần tiên, của hồn thiêng,
   hay chính của con người trên mặt đất?
Thật nhẹ hơn tiếng thở, Thật nhanh hơn nhịp tim...
Trong vô-hình chúng vẫn giao-thoa,
Dù chỉ một thoáng qua,
Nhưng giá-trị đậm-đà
Cho cảm-xúc cao xa,
Cho tình-yêu bao-la!...


OVER-FEELING

I heard
Very tiny sounds from the earth
As the turning of magma,

Or the noise of dew dropping on the leaves,
Or the voice of insects trembling in the dark yard…
Yes! For a long time I have listened
Sounds smaller than a strand of hair,
In the silence of deep oceans,
In the vast shadow of nights,
In the earth’s score or the unlimited sky…

Is there something touching lighttly then leaving?
As ultra micro waves
Or extraordinary ideas delicated and very bright?
They seem like the pure quintessences…

Of angels, of elite spirits,of alliens,
Or are they merely humind minds?
Light than a soft breath!
Quicker than a heart beat…
Although invisible, meeting for just a little while,
But giving deeply: consciousness, emotion,
And precious loving…