TÂM HỒN NGHỆ SĨ
(Viết tặng em Hưng)

Như đàn trăm phím vạn cung tơ
Réo rắt hồn ta tự thuở giờ
Tình ngập con tim dâng sóng nhạc
Ý trào ngọn bút trổ lời thơ
Ôi vườn nghệ thuật muôn màu sắc
Mà thú văn chương chẳng bến bờ
Lột thể xác phàm ta cất cánh
Gom trăng góp gió đến trời mơ.

Thầy Trần Quang Tuấn
23 Nov. 07


TỰ CẢM
(Kính gửi thầy Tuấn)
Miệt mài như kiếp nhện giăng tơ
Tự thuở trăng non mãi đến giờ
Đã trót hẹn h cng chúa nhạc
Lại thm dan díu với nàng thơ
Ngâm càn vẫn cảm làn xuân sắc
Hát quấy mà thương tiếng bụi bờ
Kiếp trước hẳn làm tiên gẫy cánh
Đời này hết mộng hãy còn mơ.

Nguyễn Hưng
23 Nov. 07