SÁNG TÁC: KIM DUYÊN

TÂM SỰ TÀN ĐÔNG

Lạnh nào bằng lạnh lúc tàn Đông
Thêm nỗi cô đơn buốt cả lòng
Cây cỏ điêu tàn tiêu sắc thắm
Phấn son hờ hũng thiếu tươi hồng
xông pha sương gió thêm đơn lạnh
Ấp ủ gối chăn, thiếu ấm nồng!
Nặng mối hoài mong từ dạo ấy
Người nơi xa vắng thấu cho không

HỌA VẬN: NGUYỄN TAM

TÂM SỰ TÀN ĐÔNG

Đêm dài tiết lạnh vẫn còn Đông
Người lạnh, ta đâu đã ấm lòng !
Nhớ lắm dáng xưa làn mắt biếc
Thương sao người cũ nét môi hồng .
Chân mây vẫn nhớ thời tha thiết
Góc bể nào quên thuở mặn nồng .
Son sắt đã trao lời ước thệ
Tình chàng ý thiếp lẽ nào không !