THƠ GỞI BẠN HIỀN


Cho tôi gói trọn niềm tâm sự
Gom lại thành tho gởi bạn hiền
Bao năm tình bạn vẫn hồn nhiên
Mai này gặp lại chẳng uu phiền

Minh Phuợng


Nửa vòng trái dất cách xa nhau,
Tình bạn dễ gì quên lãng đâu!?
Vẫn nhớ mãi lần họp mặt ấy
Vẫn mong bạn trở lại noi này

Kim Duyên
Nguyễn Tam góp ý

Cho tôi gói trọn niềm tâm sự
Gom lại thành thơ tặng bạn hiền
Năm tháng cách xa , tình vẫn vẹn
Ngày nay gặp lại vẫn hồn nhiên

Nửa vòng trái dất cách xa nhau,
Tình bạn dễ gì quên lãng đâu!?
Buổi họp hôm nào thân thiết quá
Nhớ ngươi ta nhắn gởi đôi câu