THU DIỆP


Tr Nguyễn Mo sng tc

Thu diệp tùng phong lai thử địa
Thu phong đề ngữ bách tư quân
Nghi thị hoa nhân thu diệp lạc
Thác phong đê diệp chí ngô tâm.

và dịch nghĩa

Lá thu theo gió đến nơi này
Gió thu "nhắn nhủ" nhớ anh ghê
Dường thấy em tôi gom la' rụng...
Gởi gió mang vào tận lòng anh

Thầy Nguyễn Tam góp ý

Thu diệp tùng phong lai thử địa
Thu phong đề ngữ bách tư quân
Mỹ nhân (Hoa nhân) nghi thị thu tàn diệp
Tiện kết tình thư thác ngã tâm

và dịch nghĩa

Lá Thu theo gió đến nơi nầy
Gió nhẹ ru tình quá nhớ ai.
Như dáng em tôi gom lá rụng
Kết thành thơ gởi tận lòng đây