BÀI XƯỚNG: Quang Tuấn

TÌNH YÊU HỠI


Tình yêu không có tay
Sao níu nhau quá chặt?
Tình yêu đâu phải dây
Mà buộc nhau rất chắc.

Tình yêu không có chân
Cớ sao xồng xộc tới?
Đố ai mà cản nổi
Thà chết chớ không dừng!

Tình yêu đâu có mắt
Tất nhiên phải mù lòa
Làm sao thấy được xa
Cho nên thường vấp váp.

Tình yêu đâu có cánh
Sao bay bổng lên mây?
Làm gì có đường bay
Cho nên thường lạc hướng!

Tình yêu đâu phải biển
Cớ sao quá mênh mông?
Cũng không phải là sông
Sao mơ hoài bến hẹn!

Tình yêu thật khó hiểu
Trên đời chẳng giống ai
Đói khát thì sống dai
No nê thì chết yểu!

Tình yêu là nước mắt
Lấp lánh trong nụ cười
Là trò chơi cút bắt
Khiến hai người hụt hơi.

BÀI ẤP 1: Nguyễn Tam

NẾU TÌNH MÀ…


Nếu tình mà không tay
Lấy chi mà ngắt véo
Lấy chi mà níu kéo
Cho hẹn hò ngày mai.

Nếu tình mà không chân
Lấy chi mà đứng đợi
Nay đi rồi mai tới
Khiến lòng người bâng khuâng .

Nếu tình mà không mắt
Không mắt lấy chi nhìn
Đã nhìn lại còn liếc
Như dao cạo mới kinh !

Nếu tình mà không cánh
Lấy chi mà cao bay !
Người đi thì hớn hở
Kẻ ở lại đắng cay !

Nếu tình không là biển
Lấy chi mà hẹn thề
Nào non mòn biển cạn
Hết tình hết OK !

Nếu tình mà khó hiểu
Sao tuần báo dẫy đầy
Những Thầy Bà gỡ rối
Thật tài tình lắm thay !

Tình quả là nước mắt
Cho vị mặn cuộc đời
Rồi đến khi tàn cuộc
Cả hai đều hết hơi !!

BÀI ĐÁP 2: Nguyễn Mo

TÌNH YÊU LÀ…


Tình là vòng tay rộng
Ôm bao nhiêu cũng vừa
Tình là những sợi tơ
Đã vương thì cùng dệt

Tình là đôi chân đẹp
Quấn quít trên sàn nhảy
Đôi bước như keo sơn
gắn bó quên thời giờ

Tình yêu là đôi mắt
Nhìn thấy rõ hồn nhau
Hào quang như khắp chốn
Cùng bước trên lối mộng

Tình yêu là đôi cánh
Bay vút tận trời cao
Đến thẳng chốn thiên dường
Bỏ mặc việc trần thế

Tình yêu là biển cả
Mới chứa đủ nhớ thương
Tình yêu như sông dài
Có thật nhiều bến hẹn

Tình yêu thật đơn giản
Đời người ai cũng yêu
Dứt tình chỉ muốn chết
Còn tình sống lâu hơn

Tình yêu ngăn nước mắt
Vì vốn là nụ cười
Ôi thật là mầu nhiệm
Đến chết vẫn còn mang