U Cư

Thập tải phong trần khứ quốc xa
Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia.
Trường đồ nhật mộ, tân du thiểu
Nhất thất xuân hàn, cựu bệnh đa.
Hoại bích nguyệt minh, bàn tích dịch
Hoang trì thủy hạc, xuất hà ma.
Hành nhân mạc tụng Đăng Lâu Phú
Cường bán xuân quang tại hải nha ( nhai)

NGUYỄN DU
( Thanh Hiên Thi tập )

1 Nguyễn Tam
Ở NƠI VẮNG VẺ


Mười năm dầu dãi kiếp tha hương
Lữ khách năm dài, tóc điểm sương .
Chiều xuống đường xa, bè bạn vắng
Xuân về gác lạnh, bệnh sầu vương .
Vách hư, lổn ngổn loài lằn mối
Ao cạn, om sòm lũ ểnh ương .
Quá nửa cuộc đời nơi góc bể
Dọc Đăng Lâu Phú chỉ thêm thương


2 . Nguyễn Mo
Ở NƠI VẮNG VẺ


Gian khổ mười năm đi xứ xa
Thân già ở tạm nhà người ta.
Đường dài chiều xuống bạn không có
Gác lạnh xuân về bịnh chẳng tha !
Vách nứt trăng soi, lằn mối ẩn
Ao hoang nước cạn, ểnh ương ra.
Đi đường chớ đọc Đăng Lâu Phú
Phiêu dạt nửa đời chốn hải nha .


3.nh Nga
Ở CHỐN QUẠNH HIU


Một kiếp phong trần trải chục nãm
Thân già ở trọ chốn xa xãm
Chiều buông bạn vắng đường xa thẳm
Bệnh trở Xuân về gác lạnh căm
Vách hở trăng xuyên lằn mối ðụt
Ao khô nước cạn ểnh ýõng nằm
Nửa đời trôi dạt nõi góc bể
Bài phú Ðãng Lâu chẳng để tâm