VỀ KIÊN GIANG
Kim Duyên

Về thăm quê bạn tỉnh Kiên-giang,
Cảnh vật đổi thay thoáng ngỡ ngàng !
Bến cảng tàu bè đông tấp nập.
Nhà hàng phố chợ cũng khang trang
Xóm làng niềm nở chào Long Quách,
Bè bạn hân hoan đón Bích Lan.
Ngàn dặm mà lòng không cách trở,
Niềm thương nỗi nhớ mãi dâng tràn.