VỊNH HẠ LONG

Lô nhô khắp vịnh đá xây hòn
Muôn vẻ, muôn hình nước với non .
Bể biếc lồng mây, mây gối sóng
Trời xanh lộng gió, gió căng buồm .
Vời trông non thẳm ngờ tiên cảnh
Lặng ngắm trùng khơi tưởng niết bàn .
Tuyệt thế kỳ quan này hải đảo
Non Bồng nước Nhược dễ gì hơn .

Quang Tuấn (2-12-07)

NAM QUỐC SƠN HÀ VỊNH HẠ LONG

Nổi chìm vận nước bấy nhiêu hòn
Chèo chống ngàn năm giữ nước non.
Phụ Tử, Phi Khanh hồn thế lái
Vọng Phu, Tô Thị phách thay buồm.
Đồng Đăng tích kể cần chi luận?
Nam Ải sử ghi lọ phải bàn?
Trông Vịnh Kỳ Quan mà thấp thỏm
Sợ người phưong Bắc thói tranh hơn.

Nguyễn Hưng họa vận (2-12-07)

VỊNH HẠ LONG

Kẻ tắm người bơi cùng các hòn
Đẹp thay núi biển dáng thon thon
Nhấp nhô trong nước người vượt sóng
Hì hục bên hòn kẻ dựng buồm
Thấp thoáng bụi cây từng lạc cảnh
Xa xa du khách say trên bàn
Phất phơ gió mát hiu hiu thổi
Hòn...đẹp như tranh, ngọc chẳng hơn

Mao Sư Huynh họa vận